Rada Kapłańska

28 KWIETNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyły się wybory do Rady Kapłańskiej. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził bp pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial.

Po modlitwie głos zabrał prał. Wiesław Wronka, który przedstawił zasady wyborów. Kapłani otrzymali listę nazwisk kandydatów oraz kartki, na których zapisali swój wybór.

Nowo wybranymi członkami Rady Kapłańskiej zostali:

ks. Paweł Pietrzak

ks. Zbigniew Kaliński

ks. Roman Sękalski

ks. Mariusz Szmajdziński

ks. Henryk Andrzejewski

ks. Dariusz Kuźmiński

ks. Rafał Banasiak

ks. Robert Awerjanow

ks. Sylwester Bernat

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne