Przygotowania obchodów 250.rocznicy koronacji cudownego obrazu

23 MAJA 2017
admin

Świętowanie jubileuszu rozłożono na kilka dni – od 3 do 11 czerwca. Eucharystie sprawować będą również biskupi łowiccy. Obchody będą miały również wymiar patriotyczny.

Koronowany cudowny obraz, przed którym gromadzą się wierni, to drzeworyt o wymiarach 50 na 50 cm, przedstawiający Świętą Rodzinę – Jezusa, Maryję i św. Józefa. Jest to kopia wizerunku ze Studziannej, którą nabył na tamtejszym odpuście w 1674 r. Jakub Trojańczyk, pobożny gospodarz z Miedniewic. Obraz umieścił na słupie w swojej stodole i żarliwie modlił się przy nim każdego dnia.

W niedługim czasie rozpoczęły się objawienia. Wieczorem i rano ludzie widzieli dziwny blask nad stodołą. Ciekawscy zaczęli gromadzić się przy obrazie. W modlitwie oddawali się pod opiekę Matki Bożej Świętorodzinnej. Wkrótce doszło do cudownych uzdrowień. Świadectwem jest księga cudów przechowywana w miedniewickim klasztorze. Niegdyś posługiwali tu reformaci. Obecnie franciszkanie konwentualni.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne