Przełożone spotkanie moderatorów wspólnot parafialnych

5 MAJA 2009
admin

Spotkanie rozpoczęło się od dzielenia na temat wspólnot parafialnych. Po dzieleniu się przeszliśmy do spraw organizacyjnych dotyczących organizacji szkoły animatora i czuwania na Zesłanie Ducha Świętego 30-31 maja, przedwakacyjnego dnia wspólnoty 14.06. i oaz wakacyjnych.

Po zakończeniu spraw organizacyjnych rozpoczęliśmy modlitwę nieszporów. W trakcie modlitwy dzieliliśmy się Słowem Bożym i zastanawialiśmy się co to znaczy czynić uczniów do służby w Kościele. Bardzo ważnym momentem były rozważania i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Wspólnie też zastanawialiśmy się nad comiesięcznymi spotkaniami moderatorów. Te spostrzeżenia zakończyły się pięknymi świadectwami kapłanów moderatorów na temat trwania we wspólnocie Ruchu Światło-Życie. Każdy doceniał wagę tych comiesięcznych spotkań i ich wpływ na rozwój życia wewnętrznego. ?Te spotkania odbieramy jako wewnętrzną formację kapłańską, konieczną do pełnego przeżywania sakramentu święceń.? Podziękowaliśmy Panu Bogu za dar Ruchu Światło-Życie i za to, że swoją posługę odczytujemy w tym charyzmacie.

Podobne