Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie

20 CZERWCA 2024
ks. Roman Sękalski

W niedzielę 16 czerwca 2024 r. przeżywaliśmy w Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu nasz kolejny przedwakacyjny Dzień Wspólnoty. O godz. 14.00 nastąpiło zawiązanie wspólnoty, po której rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, oddając Chrystusowi wszystkie nasze sprawy, miniony rok formacyjny i nadchodzące rekolekcje. Adorację zakończyliśmy wspólnie odmówioną Koronką do Bożego Miłosierdzia.
O godz. 15.00 rozpoczęło się uroczyście koncelebrowane zgromadzenie Eucharystyczne pod przewodnictwem ojca Bartłomieja Parysa, moderatora Ruchu w Irlandii. Ojciec Bartłomiej w swojej homilii skoncentrował się na oazie rekolekcyjnej, która w zamyśle założyciela ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego nie miała być jakimś wydarzeniem ale konkretnym miejscem, do którego zostajemy posłani, i do którego jako pielgrzymi przybywamy. Duch Święty tworzy bowiem w Kościele, w tym konkretnym przypadku w oazie rekolekcyjnej, przestrzeń, czas i miejsce, do którego się dociera i gdzie spotyka się wspólnotę, aby w niej doświadczyć Bożego działania, a następnie wrócić do swojego życia, do swojej codzienności i tam zanieść Królestwo Boże.
Co więcej w zamyśle ks. Franciszka Blachnickiego oaza nie miała być jedynie przestrzenią wakacyjną ale także czasem i miejscem permanentnej formacji i wzrostu duchowego dla członków ruchu. Ojciec Bartłomiej wskazał, że dla wspólnoty diecezji łowickiej takim miejscem może być nasz Dom Modlitwy i Formacji.
Po komunii świętej nadszedł czas podziękowań, najpierw dla Ojca Bartłomieja za jego obecność na naszym przedwakacyjnym Dniu Wspólnoty i głoszone słowo, a następnie księdzu Pawłowi Pietrzakowi za dotychczasową posługę Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła. Księdzu Pawłowi dziękowaliśmy za wieloletnią posługę kapłańską w naszej wspólnocie, za prowadzenie rekolekcji formacyjnych, tworzenie nowych kręgów, pełnienie posługi w czasie rocznej pracy formacyjnej w kręgach DK, a także jako moderatora rejonowego i diecezjalnego. I życzyliśmy, aby Pan Bóg nadal prowadził piękną drogą kapłaństwa i służby na rzecz budowania jedności i wzrostu duchowego rodzin. Następnie powitaliśmy w posłudze nowego Moderatora Diecezjalnego DK ks. Łukasza Bladosa, dziękując za podjęcie tej służby i życząc wielu łask i sił w pracy z rodzinami tak, aby Domowy Kościół w naszej diecezji dalej rozwijał się i wzrastał.
Na koniec Eucharystii, przed błogosławieństwem, nastąpiło uroczyste przyjęcie do wspólnoty DK 13 małżeństw, które po okresie pilotażu podejmą stałą formację w kręgach Domowego Kościoła.
Po Mszy Świętej ksiądz Sylwester Bernat, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie, wręczając świece moderatorom i odpowiedzialnym za poszczególne rekolekcje, rozesłał nas do oaz wakacyjnych, by tam pogłębiać naszą wiarę i formację. Po krótkich spotkaniach w grupach rekolekcyjnych wszyscy udaliśmy się do refektarza na radosną agapę, wspólne świętowanie, spotkania i rozmowy.
Dziękujemy za ten wspólny czas modlitwy i bycia we wspólnocie, i życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji oraz owocnych oaz rekolekcyjnych!

Podobne