Prymicja w parafii katedralnej

15 LUTEGO 2016
admin

Eucharystię koncelebrowali ks. Zbigniew Kras, kapelan prezydenta Andrzeja Dudy, i proboszcz parafii katedralnej ks. Wiesław Skonieczny, który witając przybyłych zaznaczył, że jest to jakby prymicja biskupia, gdyż bp Osial wywodzi się z tej parafii.

Na początku Mszy św. ks. Kras odczytał list gratulacyjny od prezydenta Dudy. „Pragnę przyłączyć się do uroczystego dziękczynienia za udzieloną Ekscelencji sakrę biskupią. Duchowieństwo i laikat diecezji łowickiej, ale też kolegium biskupów Polski i Europy, zyskało w Ekscelencji nie tylko świadka wierności Ewangelii. Szacunek i uznanie budzi także miłość i przywiązanie Księdza Biskupa do jego małej ojczyzny – ziemi łowickiej i jej mieszkańców” – napisał m.in. prezydent.

Życzenia złożyły też dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielkowicach, do której uczęszczał bp Osial. Uczniowie ubrani w stroje ludowe zrobili to w formie wierszyków i piosenki zaśpiewanej na łowicką nutę. Przy ołtarzu stał poczet sztandarowy szkoły. Ze swoim sztandarem przyszli też strażacy z OSP Zielkowice.

Homilię wygłosił ks. Skonieczny. – Gromadzimy się dziś na Mszy św., aby dziękować Bogu za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Za dar nowego biskupa dla naszej diecezji. I to biskupa, który jest synem ziemi łowickiej, owocem tej ziemi, naszym parafianinem, a dla niektórych krewnym, przyjacielem – mówił proboszcz.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości łowickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Gościa.

Podobne