PRYMAS SENIOR NA UROCZYSTOŚCI 555-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH SKIERNIEWICOM

21 LUTEGO 2012
admin
Pierwsza pisemna wzmianka o Skierniewicach pochodzi z roku 1359. Wtedy właśnie arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik przyjął w Skierniewicach księcia mazowieckiego Siemowita III. Książę, którego państwo obejmowało swym zasięgiem Skierniewice, potwierdził w nim arcybiskupią własność tych terenów, a mieszkańców wsi obdarzył nowymi przywilejami.
Arcybiskup Jarosław Bogoria był prawdopodobnie pierwszym z prymasów Polski, który na stałe przebywał w swoich siedzibach w Łowiczu i Skierniewicach. Za jego panowania Skierniewice i całe dobra arcybiskupie zaczęły odnotowywać rozwój ekonomiczny i szybko rozrosły się do całkiem dużej osady, którą można było przekształcić w miasto. Przywilej lokacyjny Skierniewic podpisał arcybiskup Jan Odrowąż ze Sprowy. Stało się to 19 lutego 1457 roku w Uniejowie. Do miasta wcielono nie tylko osadę Skierniewice, ale także pobliską wieś Dęba. Jan Odrowąż rozbudował i zaludnił miasto, wybudował kościół oraz wyznaczył dni targowe na każdy czwartek i sobotę (jest tak do dziś) i jarmark w dzień św. Jakuba (25 lipca).
W tym roku od tych historycznych wydarzeń upływa 555 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczystości rocznicowe, pod honorowym patronatem J.E. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Seniora, honorowego obywatela Skierniewic i Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. Rozpoczęły się one uroczystą Mszą św. w kościele św. Jakuba, której przewodniczył i homilię wygłosił Prymas Senior. Towarzyszył mu także biskup łowicki Andrzej F. Dziuba i księża pracujący w Skierniewicach.
Po Mszy św. rozpoczęła się gala w Kinoteatrze Polonez. Prymas Senior, w skierowanych życzeniach, podkreślił bogatą historię Miasta. Wspomniał, że o istnieniu Skierniewic dowiedział się jako młody człowiek z lektury Lalki Prusa. To tam opisane jest nawrócenie Wokulskiego na dworcu w Skierniewicach. Kardynał, jako miłośnik sportu, życzył Miastu dobrej komunikacji i rozwoju, zwłaszcza ścieżek rowerowych.

Podobne