Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Diecezji Łowickiej

11 LUTEGO 2009
admin

Informujemy, że wniosek Diecezji Łowickiej do programu ?Promesa Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego” został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 28 stycznia 2009 roku Minister Kultury Bogdan Zdrojewski udzielił Diecezji Łowickiej promesy na kwotę 2 200 000,00 zł. Posłuży ona na pokrycie części wkładu własnego dla realizowanego przez Diecezję Łowicką i Urząd Miasta i Gminy Łowicz wniosku pod nazwą: Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie, numer IPI/86/2007.
    Decyzja ta pozwala Diecezji Łowickiej podpisać stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i w konsekwencji na rozpoczęcie realizacji zadania. Ukończenie prac konserwatorsko – inwestorskich planowane jest na II połowę 2011 roku.
Aby powyższa umowa mogła zostać podpisana, Diecezja w dniu 30 stycznia 2009 roku złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Studium Wykonalności wraz z dokumentacją (obejmującą całość projektu tak ze strony Diecezji jak i Miasta). Trwające zatem od dwóch lat przygotowania, w ramach których stworzono: koncepcję prac konserwatorsko inwestycyjnych, przeprowadzono konieczne przetargi oraz przygotowano niezbędną dokumentację techniczną – będą mogły wejść w fazę realizacji.
Z poważaniem

Ks. Bogumił Karp
Ekonom Diecezji

Łowicz, 9.02.09.

Podobne