Program „SKRZYDŁA z CARREFOUR”.

1 WRZEśNIA 2009
admin

Pomocą zostały objęte dzieci z Kutna i Sochaczewa. W tych miastach znajdują się markety Carrefour. Pomoc otrzymuje 10 dzieci z Kutna i 10 dzieci z Sochaczewa.
Dzieci chodzą do szkół podstawowych. Niektóre z nich pochodzą z rodzin rozbitych, nieobca jest sytuacja gdzie rodzice nie pracują i utrzymują się z zasiłków dla bezrobotnych albo z zasiłków z pomocy społecznej.
Fundusze pozwoliły na zakup odzieży, obiadów, pomocy szkolnych oraz na finansowanie wycieczek szkolnych lub wyjazdów na „zielone szkoły” .

Podobne