Program „SKRZYDŁA” w diecezji Łowickiej.

10 KWIETNIA 2008
admin

Pochodzą z miast i wiosek z terenu całej diecezji. Uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia dla dzieci są fundowane przez darczyńców, obecnie w programie uczestniczy 15 darczyńców, którzy zadeklarowali wpłaty w ramach programu ?Skrzydła na co dzień? lub ?Skrzydła na przyszłość?. Część dzieci korzysta ze SKARBONKI SKRZYDEŁ.
W rodzinach najczęściej występuje problem braku funduszy na zakup odzieży, podręczników, pomocy szkolnych, opłat za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. ogniska muzyczne, zajęcia sportowe), finansowania wyjazdów na wycieczki szkolne, zawody sportowe, konkursy.
2. Dzięki pomocy dzieci bardziej odnajdują się w grupach, mają lepszy kontakt z rówieśnikami, zauważa się poprawę ocen i zachowania, zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach. Mogą pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania.

Podobne