Prace budowlane świątyni w parafii Niepokalanego Serca NMP w Skierniewicach

21 LIPCA 2017
admin

Zgodnie z harmonogramem w tym roku poza fundamentami mają być wzniesione także ściany świątyni. Za początek budowy uznaje się dzień 26 czerwca, w którym w parafii przypada odpust.

Tego dnia po uroczystej sumie, której przewodniczył bp Józef Zawitkowski, wierni wraz z Najświętszym Sakramentem udali się na miejsce, gdzie wznoszony już jest Dom Boży. Biskup po krótkiej modlitwie pobłogosławił teren budowy Najświętszym Sakramentem.

 
Warto wspomnieć, że jeszcze przed rozpoczęciem prac została przygotowana specjalna kapsuła, w której umieszczono m.in. kopię aktu erygującego parafię, zdjęcia i podpisy wiernych, a także listy darczyńców.

Na wmurowanie czekają także medaliki św. Dominika i figurka św. Józefa, którego proboszcz, ks. Rafał Babicki obrał za duchowego kierownika budowy. Od momentu rozpoczęcia budowy w parafii rozprowadzane są małe i duże cegiełki na budowę świątyni

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne