Pożegnanie ks. Sylwestra Łajszczaka w szkole na Blichu w Łowiczu

28 CZERWCA 2016
admin

Przypomniała, by wakacyjny wypoczynek był czasem nabrania sił na kolejny rok szkolny.
W dalszej części uroczystości podziękowała przedstawicielowi Rady Rodziców, Justynie Pacek, za owocną współpracę. Życzenia dla dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz kolegów i koleżanek złożył także przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartosz Pełka. Następnie Pani Dyrektor wraz z wicedyrektorami Marią Elżbietą Tataj i Jerzym Zabostem wręczyli świadectwa z wyróżnieniem następującym uczniom: Emilii Pacek, Magdalenie Kozie, Bartłomiejowi Szwarockiemu, Jakubowi Boguszowi, Joannie Guzek, Markowi Molendzie, Kamilowi Wiechno, Marcie Ziemiańczyk, Dominikowi Kotlarskiemu, Natalii Płusce, Darii Skowrońskiej i Cezaremu Stasiakowi. Należy nadmienić, iż uczniów, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej ze średnią większa, bądź równą 4,0 w szkole na Blichu w roku szkolnym 2015/2016 było sześćdziesięciu.

Pani Dyrektor podkreśliła, że młodzież ucząca się w szkole na Blichu zdobywa nagrody w wielu olimpiadach, konkursach związanych nie tylko z nauką, ale także ze sportem i działalnością artystyczną, dlatego w następnej części uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczyła młodzieży wiele dyplomów, nagród, podziękowań za udział w konkursach i innej aktywności na rzecz szkoły. Na koniec pani dyrektor wręczyła podziękowania nauczycielom, którzy z zaangażowaniem pracowali na rzecz szkoły i przygotowali uczniów do konkursu i olimpiad.

Wzruszającym elementem uroczystości było pożegnanie ks. Sylwestra Łajszczaka, który po czterech latach zakończył pracę jako wikariusz w parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu oraz jako katecheta w blichowskiej placówce. Dekretem Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby został skierowany do pracy do parafii pw. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, w Kutnie. Pani dyrektor podkreśliła, że ksiądz Sylwester wpisał się w historię szkoły jako jej wielki przyjaciel. Młodzież, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji podziękowali mu za to gromkimi brawami.

Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas, gdzie odbyło się wręczenie świadectw.

Tekst: Piotr Sumiński
Zdjęcia: Krzysztof Łukasik

Podobne