Powołanie zespołu roboczego przygotowującego całościowy program prewencji w Diecezji Łowickiej

27 LISTOPADA 2018
E. K.

Kuria Diecezjalna w Łowiczu informuje, że w nawiązaniu do decyzji Rady Biskupów Diecezjalnych z dnia 25 sierpnia 2018 roku, Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba – Biskup Łowicki, dekretem z dnia 22 października 2018 roku, L. dz.  1963/2018, powołał Zespół Roboczy przygotowujący całościowy program prewencji w Diecezji Łowickiej w następującym składzie: Ks. dr Grzegorz Cieślak – prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, Ks. dr Radosław Czarniak – odpowiedzialny za formację permanentną kapłanów, Ks. mgr lic. Kamil Goc – odpowiedzialny za formację permanentną katechetów, Ks. dr Piotr Karpiński – przedstawiciel instytucji edukacyjnych, rzecznik prasowy, Ks. kan. dr Adam Kostrzewa – delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, Ks. kan. mgr lic. Paweł Kozakowski – diecezjalny ojciec duchowny, Ks. mgr Dariusz Krokocki – dyrektor Caritas, S. mgr Elwira Jadwiga Kruszewska MSF – przedstawiciel instytucji edukacyjnych, Ks. kan. mgr lic. Robert Kwatek – referent Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Łowiczu, Lek. med. Ewa Mańkowska – prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ks. kan. dr Mirosław Nowosielski – duszpasterz do pomocy ofiarom przemocy.

Dnia 16 listopada 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyło się szkolenie dotyczące przygotowania programu prewencji wobec wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Było to pierwsze w Polsce szkolenie na szczeblu metropolitalnym, w którym  uczestniczyli przedstawiciele z Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezji Łowickiej. Dalsze prace związane z przygotowaniem programu prewencji trwają w wyznaczonych Zespołach Roboczych danej Diecezji.

Ks. dr Stanisław Plichta
Kanclerz Kurii

Podobne