Powołanie nowych kanoników Kapituły Katedralnej

24 MARCA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj powołani zostali nowi kanonicy Kapituły Katedralnej. Podczas uroczystej Mszy Świętej Ks Biskup Ordynariusz Andrzej Franciszek Dziuba przyjął nowych katedralnych kanoników, którymi zostali:

ks. kan. Adam Matysiak

ks. kan. Jerzy Swędorowski

ks. kan. Sławomir Sobierajski

ks. kan. Piotr Kaczmarek

 

Tekst i zdjęcia: Radio Victoria

Więcej na stronie facebookowej Radia Victoria.

Podobne