Powitanie MB w Czerniewicach

6 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Trwa nawiedzenie diecezji łowickiej przez ikonę jasnogórską. 4 października obraz Matki Bożej dotarł do parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Czerniewicach. Mimo chłodu i silnego wiatru wierni tłumnie wyszli na powitanie upragnionego gościa. Procesyjnie wprowadzili Maryję do świątyni. Na czele niesiono chorągwie i feretrony. Wśród nich – relikwiarz z relikwiami św. Pio, którego wezwanie nosi konsekrowany 3 lata temu kościół. Panie szły w barwnych strojach ludowych. Dziewczęta sypały kwiaty. Cała droga procesji była przystrojona.

Obraz, przez ucałowanie ram, powitali bp senior Józef Zawitkowski i miejscowy proboszcz ks. Adam Kostrzewa. Kolejno niesiony był przez strażaków, matki, młodzież i ojców. W kościele przed ustawionym na tronie obrazie złożono kwiaty. Klęcząc przed ikoną ks. Kostrzewa wygłosił wzruszające słowa powitania. Emocje udzieliły się również kolejnym osobom witającym Maryję, w tym wójtowi gminy Czerniewice Andrzejowi Bednarkowi. Najdłużej trwało powitanie wygłoszone przez dzieci, licznie zgromadzonych przy obrazie. Jedna z dziewcząt przytoczyła wiersz „Maryja, ukochana Matka”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne