Powitanie ikony MB w Spale

8 PAźDZIERNIKA 2016
admin

W czwartek 6 października Jasnogórska Pani przybyła do „swojej” parafii – pw. Matki Bożej Królowej Korony Polski. Po ucałowaniu obrazu przez bp. Wojciecha Osiala i proboszcza ks. Dariusza Łosiaka, Madonna została wniesiona do świątyni na ramionach ojców, harcerzy, ministrantów i lektorów, komitetu parafialnego na czele z żonami i matkami rodzin, a także przez druhów strażaków. Kościół w Spale niejednego nauczy pokory, nawet Matka Boża musiała „schylić głowę” – wejście do świątyni jest dość niskie i w momencie wnoszenia, ikona znajdowała się kilka centymetrów nad ziemią. Za to po wejściu do kościoła Królowa Polski została wniesiona na należny Jej tron.

Dla mieszkańców  Spały wizyta Matki Różańcowej to wielkie wydarzenie. – Do kogo mamy się zwracać z troskami, z radościami? Każdy z nas ma mamę, swoją; ja już nie mam, więc została mi Matka w Częstochowie. A teraz przyjechała do nas to wielka łaska – mówi wzruszona pani Zofia.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne