Powitanie ikony MB w Osuchowie

28 WRZEśNIA 2016
admin

Po złożeniu przez delegacje u stóp ikony kwiatów, rozpoczęła się Msza św., która kończyła czas przygotowania do nawiedzenia. Podczas homilii bp Osial napominał wiernych, aby mimo trudności, jakie stają na ich drodze, nigdy nie zapominać o Maryi. Zachęcał, by powierzać jej codziennie zmagania, problemy, ale także sukcesy.

Parafia swój początek zawdzięcza rodzinie Osuchowskich. To oni ufundowali na wzgórzu drewnianą świątynię. Dwa wieki później właściciel ziem przeszedł na protestantyzm i parafia przestała istnieć. Została jednak ponownie erygowana w 1750 roku. Pobudowano murowaną świątynię, a na jej terenie w latach 90. XX w. zbudowano Drogę Krzyżową Umęczonego Narodu Polskiego.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne