Powitana w Miedniewicach

15 WRZEśNIA 2016
admin

Miłość i przywiązanie do Maryi w niezwykle piękny sposób potwierdzili parafianie także podczas nawiedzenia MB Częstochowskiej. We wtorek 13 września procesyjne wyszli po przybywającą Madonnę. Matkę z Jasnej Góry witali: poczty sztandarowe, chorągwie, dzieci i młodzież, strażacy, a także bracia franciszkanie i rzesza wiernych. Ewangeliarz niósł proboszcz o. Krzysztof Oniszczuk. Drogę przejścia udekorowano kolorowymi proporczykami, flagami i kwiatami. Flagi niosły także dzieci z miejscowej szkoły, które na uroczystość przybyły w jednolitych kolorowych strojach. Przy akompaniamencie orkiestry ikonę Matki Bożej nieśli strażacy, ojcowie, matki, młodzież, służba ołtarza, bracia franciszkanie oraz kapłani z biskupem Andrzejem F. Dziubą.

W wypełnionej wiernymi świątyni Madonnę powitano fanfarami, podczas których został odsłonięty także obraz Matki Bożej Świętorodzinnej. Ikonę ustawiono w głównym ołtarzu, w towarzystwie dwóch relikwiarzy w kształcie orłów.

Słowa powitania jako pierwszy wypowiedział gwardian i proboszcz ks. Oniszczuk. – Matko Boża, tyle chciałbym Ci powiedzieć, ale słowami trudno to wyrazić – mówił. – To czas błogosławiony dla nas i dla naszych rodzin. Jest on nam potrzebny, byśmy zrozumieli, że tylko z Tobą możemy wyrwać się z odrętwienia duchowego. Tak bardzo potrzebujemy Twojej miłości, by nasza miłość była bardziej bezinteresowna. Tak bardzo potrzebujemy Twojej dobroci, by nasza szlachetność była bardziej bezimienna. Tak bardzo potrzebujemy Twojej łagodności, by nasza dobroć była bardziej delikatna. Tak bardzo potrzebujemy Twojej wierności, by nasze trwanie przy Twoim Synu było bardziej czynem i słowem. Mimo naszych lęków, niewierności czy zatwardziałości, bez Ciebie się zatracamy. Bądź z nami! – prosił o. Krzysztof.

Podobne