Powierzyli Panu Bogu rok szkolny i katechetyczny 2015/2016

7 WRZEśNIA 2015
admin

Do katedry przybyli: poczet sztandarowy , dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy wraz ze swoimi klasami, katecheci. Tego dnia każdy z uczestniczących w Eucharystii polecił w modlitwie Panu Bogu siebie, rodziców, swoich bliskich, dyrekcję, katechetów, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, duszpasterzy Kościoła, zmarłych, którzy byli kiedyś częścią szkoły na Blichu: dyrektorów, nauczycieli, uczniów, absolwentów, pracowników obsługi i administracji. Młodzież zaangażowała się w oprawę Mszy św.: Bartłomiej Rybus przeczytała I lekcję, Klaudia wykonała psalm responsoryjny, Bartosz Szwarocki wygłosił modlitwę wiernych.

Pod koniec Eucharystii swoje podziękowania na ręce Ks. Prałata Wiesława Skoniecznego złożyła Pani dyrektor – Maria Laska.

Oprawę Mszy św. przygotowali wraz z młodzieżą nauczyciele religii: p. Emilia Adamowicz, ks. Sylwester Łajszczak, p. Piotr Sumiński.

Informacja i zdjęcia: Piotr Sumiński

Podobne