Poświęcenie krzyża w Świącach

31 LIPCA 2017
admin

Był on już w bardzo złym stanie i chylił się ku upadkowi. Stał przy rzadko uczęszczanej leśnej drodze. Dawniej to tutaj usytuowane były budynki wsi Świące. Cała wieś została przeniesiona kilkaset metrów dalej w 2 połowie XIX wieku. Krzyż pozostał. Prawdopodobnie został postawiony w 1. połowie tamtego stulecia na pamiątkę zakończenia panującej w okolicy zarazy. Stanął na granicy gospodarstw Górajka i Rybusa, włościan z wsi Świące, tuż przy granicy z inną wsią – Maurzycami.

Stworzenia repliki podjął się Marian Sianoszek z Wygody koło Łowicza, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 8 lipca nowy krzyż został ustawiony w miejscu, w którym stał poprzedni krucyfiks. Stary krzyż został zdemontowany 18 lipca i przekazany Wojciechowi Brzozowskiemu, właścicielowi Muzeum Ludowego w Sromowie. Tam będzie eksponowany.

Na poświęcenie nowego krzyża, które odbyło się 29 lipca, przybyli mieszkańcy okolicznych wsi. Wśród kilkudziesięciu osób zgromadzonych wokół krzyża byli członkowie łowickiego oddziału PTTK. To właśnie z tego środowiska wywodzi się trzon grupy wolontariuszy, którzy uratowali stary krucyfiks i ufundowali nowy. Tę inicjatywę wsparł ks. Jarosław Swędrak, proboszcz parafii św. Jakuba w Zdunach, do której należą Świące

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne