Poświęcenie kaplicy w Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie

3 GRUDNIA 2009
admin
Uroczystość, której przewodniczył Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba zgromadziła Księży Seniorów  Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa pracujące w Domu Kapłana Seniora, pracowników świeckich oraz członków Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych.
Po uroczystości odbyło się spotkanie Diecezjalnej Rady Ekonomicznej.

Podobne