Posiedzenie rady Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej

2 CZERWCA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie rady Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził bp Andrzej F. Dziuba. Następnie prezes Fundacji – ks. Piotr Krzyszkowski – odczytał protokół z ostatniego posiedzenia rady.

Na dzisiejszym zebraniu rada przyjęła sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2020 oraz głosowała nad uchwałą zatwierdzającą „Program działania” i „Roczny plan pracy”.

Ostatnim punktem obrad były wolne wnioski.

Spotkanie zakończyło się modlitwą.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne