Posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

15 KWIETNIA 2018
Janusz Szwarocki

W dniu 14.04.2018 w sali multimedialnej w domu Biskupa Łowickiego odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą, po której Biskup Ordynariusz powitał wszystkich zebranych.

Po odczytaniu przez Ks. dra Bogdana Zatorskiego – referenta wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Łowickiej protokołu z poprzedniego posiedzenia DRD ks. Jacek Zieliński – wikariusz z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu wygłosił wykład: ” Wyzwania duszpasterskie związane z sytuacją współczesnej młodzieży”.

Następnie Ks. prał. Wiesław Wronka – Wikariusz Generalny Diecezji Łowickiej zachęcił wszystkich do wspólnej dyskusji. Ostatnim punktem spotkania było słowo Biskupa Ordynariusza i Jego błogosławieństwo.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne