Posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

27 KWIETNIA 2019
Janusz Szwarocki

W dniu dzisiejszym w sali multimedialnej, w domu Biskupa Łowickiego odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego, po której Biskup Wojciech Osial powitał wszystkich zebranych.

Kolejnym punktem było odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia, oraz wygłoszenie wykładu „Podstawy teologiczne i formy zaangażowania świeckich w życie parafii” przez Ks. dr Bogdana Zatorskiego – Referenta Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Po jego zakończeniu nastąpiło wprowadzenie do dyskusji „Formy zaangażowania świeckich w duszpasterstwo parafialne”, którą poprowadzili: Urszula Smoleń, Michał Marat, Zbigniew Wardziński.

Następnie Ks. prał. Wiesław Wronka – Wikariusz Generalny Diecezji Łowickiej zachęcił wszystkich do wspólnej dyskusji. Ostatnim punktem spotkania było słowo Biskupa Ordynariusza i Jego błogosławieństwo.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne