Portret arcybiskupa Adama Ignacego Komorowskiego powrócił do Katery Łowickiej po konserwacji

7 LIPCA 2020
Krzysztof Zwoliński

Portret Prymasa Adam Ignacego Komorowskiego od listopada ubiegłego roku był w pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Po wielu latach eksponowania portretu wymagał on natychmiastowej konserwacji. Obecnie wrócił i będzie prezentowany w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego zanim zajmie  swoje miejsce w zakrystii katedralnej.

Prymas Adam Ignacy Komorowski urodził się 24 maja 1699 r. w Chyżowicach, z ojca Jana Komorowskiego herbu Korczak i matki Katarzyny z domu Sulimierskiej, herbu Lubicz.

Nominacja na stolicę arcybiskupią w Gnieźnie otrzymał 22 września 1749 r., a archidiecezję objął 6 listopada tegoż roku. Dnia 30 września 1749 r. dla siebie i swoich następców na stolicy arcybiskupiej otrzymał przywilej noszenia kardynalskiej purpury. Uroczysty ingres do katedry odbył się dopiero 24 czerwca 1751 r. Dnia 1 lutego 1750 r. miał miejsce ingres do Kolegiaty Łowickiej.

Zmarł 2 marca 1759 r. w Łowiczu. Pochowany w Kolegiacie Łowickiej, w krypcie ufundowanej przez siebie kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

Egzekutorzy testamentu kanonika łowickiego Michała Awedyka 12 marca 1760 r. ofiarowali  do kolegiaty portret prymasa Komorowskiego. Prezentowany portret został namalowany około 1758 r., przez nieokreślonego malarza /niektórzy historycy sztuki przypisują portret Tadeuszowi Kuntze Konicz (?)/. Arcybiskup przedstawiony jest w stroju kardynalskim, z krzyżem pektoralnym i Orderem Orła Białego na piersi. Rękę wspiera na tomie Volumina Legum, wydania których był promotorem.

Portret był konserwowany w Krakowie, przez głównego konserwatora Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wymiary portretu: długość 270 cm x szerokość 170 cm.

Przeprowadzona konserwacja portretu została dofinansowana przez Fundację Caritas Diecezji Łowickiej.

Podobne