POMOC DLA PATRYCJI

18 LUTEGO 2008
admin

W zdarzeniu najbardziej ucierpiały dzieci a wśród nich Patrycja, która uległa ciężkiemu poparzeniu.
Stan Patrycji nadal jest poważny, przeszła już operację przeszczepu i w przyszłości czeka ją długa rekonwalescencja.
Ze względu na duże koszty leczenia, jak i fakt utraty całego dorobku życia poszkodowanej Rodziny, konieczne jest wsparcie finansowe ze strony ludzi dobrej woli, które już dziś owocuje zaangażowaniem wielu osób włączających się w pomoc poszkodowanym.
Dlatego Caritas wychodząc na przeciw tym inicjatywom wyodrębniła specjalne konto bankowe na które można przekazywać środki finansowe, na wsparcie tej Rodziny
a w sposób szczególny leczenie Patrycji.
Każdy kto chciałby udzielić wsparcia finansowego może to uczynić przekazując pieniądze na konto:

CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ
99-400 ŁOWICZ
STARY RYNEK 20

69 12403347 1111 0010 1663 6120
z dopiskiem ” DLA PATRYCJI”

W ostatnim czasie z zebranych środków zakupiono specjalny opatrunek silikonowy za kwotę 800,00 PLN i różnego rodzaju maści, jak również na początku roku szkolnego zakupiono zeszyty, przybory, pomoce oraz podręczniki szkolne za 850,00 PLN, okres chłodów spowodował konieczność zakupu opału za 1300,00 PLN, refundowano także koszty dojazdu do szpitala w Łodzi.

STAN KONTA NA DZIEŃ 01 marca 2009 R – 5953,05 PLN

ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ ZŁOTÓWKĘ NA TEN CEL SERDECZNE ” BÓG ZAPŁAĆ ”

Podobne