Pogrzeb Ojca ks. kan. Mirosława Nowosielskiego

31 MARCA 2013
admin

Zawiadamiamy, że w wieku 83 lat, zmarł Ojciec ks. dr kan. Mirosława Nowosielskiego

Ś. P.

Prof. dr hab. OLGIERD NOWOSIELSKI

Profesor nauk rolniczych,
Wieloletni pracownik SGGW w Warszawie i Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach,
współzałożyciel i wykładowca WSEH w Skierniewicach,
Członek Prymasowskiej Rady Społecznej drugiej kadencji.

Uroczystości żałobne odbędą się dnia 3 kwietnia 2013 roku według porządku:

– godz. 9.30 – wyprowadzenie z kaplicy przy szpitalu w Skierniewicach
– godz. 10.00 – Msza Święta w kościele św. Jakuba w Skierniewicach

– przejazd do Warszawy
– godz. 14.00 – Msza Święta w kościele Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Wawrzyszew, ulica Wólczyńska 64
– następnie złożenie w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wawrzyszewskim

Podobne