Podziel się Pismem św. w parafii farnej w Rawie Mazowieckiej

11 KWIETNIA 2016
admin

Przynieś Pismo św. i podziel się z tymi, którzy go nie mają to propozycja duszpasterska na tegoroczny Tydzień Biblijny w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz. W niedzielę rozpoczynająca Tydzień wierni (ci, którzy mają w domu po kilka egzemplarzy Biblii) będą zachęcani, aby przynosić przez tydzień do kościoła, na specjalnie przygotowany stół Słowa, egzemplarze Biblii. Zaś za tydzień będą mogły je sobie wziąć osoby, które nie maja w domu Pisma św.

Akcja ta jest jedną z kilku inicjatyw, które przeprowadzi w parafii Koło Biblijne. Jego uczestnicy m.in.: będą rozdawać po mszach niedzielnych karteczki z cytatami biblijnymi a w dni powszednie będą przed Mszą św. wieczorną prowadzić mini wykłady o historii Ksiąg biblijnych.

Tegoroczne hasło VIII Tygodnia Biblijnego (10–16 kwietnia) nawiązuje do 1050. rocznicy chrztu Polski. Są nim słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (19,5). Rawskie parafie wspólnie z samorządami: powiatu, miasta i gminy upamiętnia te rocznice podczas uroczystości, które odbędą się na Zamku rawskim w dniu 3 maja.

Pozdrawiam
x. Bogumił Karp
proboszcz

Podobne