Podziękowanie skierowane do mediów

10 LISTOPADA 2006
admin

Podziękowanie skierowane do mediów

Łowicz, dnia 10. 11. 2006 r.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
Byłem spragniony, a daliście Mi pić;
Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (Mt25,35)

Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej składa Redakcji serdeczne podziękowanie za informowanie Państwa słuchaczy, o naszej Fundacji oraz o możliwości wsparcia jej 1 % podatku.

Ze środków uzyskanych z darowizny 1 % uzyskaliśmy kwotę 24.651,67 zł słownie dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 67/100

Z przekazanych nam środków dofinansowaliśmy przede wszystkim kolonie dla najuboższych dzieci z terenu całej naszej diecezji oraz zakupiliśmy do naszych placówek medycznych niezbędną aparaturę do pielęgnacji i rehabilitacji chorych.

Ufamy, że i w tym roku podatkowym przyłączą się Państwo do dzieła miłosierdzia realizowanego przez łowicką Caritas. Wprosimy jednocześnie o zachęcenie swoich najbliższych do wsparcia naszych działań.

W imieniu osób, którym pomagamy serdecznie Państwu dziękujemy za zaufanie, zrozumienie i dobrą wolę.

Niech Bóg bogaty w Miłosierdzie wynagrodzi hojność serca.

Ks. mgr Piotr Krzyszkowski
Prezes Fundacji

Podobne