Podziękowanie i życzenia za okazanie wsparcia Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej

21 GRUDNIA 2007
admin
?Na początku było Słowo (?).
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego.?
(z Prologu Ewangelii wg św. Jana)

Czcigodni Dobrodzieje
Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej!

Już niebawem zasiadając do wieczerzy wigilijnej zamyślimy się nad Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Odkrywamy w niej wciąż na nowo wielką godność każdego człowieka a Chrystusie dostrzegamy nasz wzór. Im głębiej wnikamy w te treści tym jaskrawiej widzimy jak w dzisiejszym świecie człowiek odarty bywa z godności. To przynagla nas do świadczenia wobec ludzi o Miłości objawionej nam w Nowonarodzonym a ubogie okoliczności narodzenia Zbawcy ukazują jak niewiele trzeba by i w nas zrodziła się ta Miłość. Wiem, że to Ona uzdalnia każdego z nas do czynienia dobra.

Zatem samemu Bogu dziękuję za każdy dar serca, jaki okazaliście Szanowni Państwo wspierając Fundację Caritas Diecezji Łowickiej zarówno modlitwą, dobrym czynem jak i materialnie. To dzięki Wam możemy pomagać dzieciom, chorym, osobom starszym oraz bezrobotnym. Dzięki Waszemu wsparciu możemy wychowywać do ?Wyobraźni Miłosierdzia? najmłodsze pokolenia przez działanie dynamicznie rozwijających się Szkolnych Kół Caritas. W ten sposób wszyscy jako Kościół dajemy świadectwo miłości, do którego jesteśmy zobowiązani jako obdarzeni przez Boga darami bez miary. Wyrazem mej wdzięczności niech będą słowa życzeń obfitych łask Bożych i pokoju serca, do których łączę zapewnienie o mojej modlitwie.

Szczęść Boże!
Bp Andrzej Franciszek Dziuba

Podobne