Podejmij powołanie do kapłaństwa i dołącz do nas!

11 MAJA 2017
admin

Od poniedziałku, 15 maja 2017 roku, Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu zaprasza kandydatów na I rok seminaryjnej formacji i studiów w roku akademickim 2017/2018.

Szczegóły na stronie wsdlowicz.pl w zakładce: DLA KANDYDATÓW.

Modlitwa w intencji powoływanych:

Boże spójrz na młodych ludzi na ich pragnienia i nadzieje. Ty czytasz w ludzkich sercach i wiesz, że wielu zdolnych jest naśladować Ciebie i dla Ciebie pracować. Pobudź ich wspaniałomyślność, potrzebną do przyjęcia powołania do kapłaństwa, a równocześnie siłę do podjęcia wyrzeczeń, których to wezwanie wymaga. Uczyń ich budowniczymi cywilizacji miłości i posłańcami pokoju. Pozwól zrozumieć młodym, że wciąż warto jest ofiarować całe swoje życie Tobie i ludziom. Przyjmij Panie naszą modlitwę za tych, którzy na wzór Maryi Matki Kościoła uwierzyli Słowu i pomóż im zrozumieć jak aktualne i naglące jest Twoje wezwanie. Amen.

Podobne