Plan cmentarza parafialnego

21 LIPCA 2008
admin

Od początku miesiącja lipca, prowadzone są na naszym cmentarzu prace przy ewidencji naszego cmentarza.
Pierwszym krokiem było stworzenie planu sektorów cmentarza.
Następnie stworzenie planów grobów w każdym sektorze.
Trzecim etapem jest spisanie każdego grobu oraz osób w nim pochowanych.
Ostatnim etapem będzie wydanie nowych dokumentów dzierżawy placu na cmentarzu, a zatem spisane wszelkich danych dzierżawcy i wydanie zaświadczenia.
Zachęcamy do zapoznania się z planem cmentarza.

Podobne