Pierwsze posiedzenie Rady Kapłańskiej w nowym składzie

22 LISTOPADA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie Rady Kapłańskiej. To pierwsze spotkanie rady od wręczenia nominacji nowym jej członkom w maju tego roku.

Tematem dyskusji był trwający od października synod, który odbywa się pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Posiedzenie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy poprowadzonej przez bpa Andrzeja F. Dziubę. Po słowie wprowadzenia pasterz diecezji przekazał prowadzenie obrad bp. Wojciechowi Osialowi, który wprowadził zgromadzonych w temat obrad. Następnie głos zabrał wikariusz biskupi ks. Sławomir Sobierajski. Kapłan przedstawił cele synodu oraz sposób w jaki będzie zorganizowany jego pierwszy etap w naszej diecezji. Dla każdego rejonu diecezjalnego został wyznaczony ksiądz odpowiedzialny za przebieg synodu. Poszczególne rejony zajmą się wyznaczonymi zagadnieniami związanymi z życiem wiernych we wspólnocie Kościoła.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne