PIERWSI CEREMONIARZE DIECEZJI ŁOWICKIEJ

5 MAJA 2012
admin
O nowych 18 ceremoniarzy wzbogaciła się diecezja łowicka. Kandydaci, po rocznej formacji, otrzymali błogosławieństwo Pasterza diecezji łowickiej, Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby. W czasie uroczystości, która miała miejsce w kaplicy łowickiego Seminarium, nowo ustanowieni ceremoniarze, pochodzący z jedenastu parafii naszej diecezji, zostali pouczeni o zadaniach, jakich się podejmują. Zewnętrznym znakiem ceremoniarzy jest krzyż, który będą nosili wypełniając powierzone im zadania.

Podobne