Pielgrzymka Pani Jasnogórskiej w Kutnowskim dekanacie Św.Wawrzyńca

27 KWIETNIA 2017
admin

Od Niedzieli Miłosierdzia parafianie przygotowywali się duchowo do tego spotkania razem z ks. Piotrem Kieniewiczem MIC. W dniu przyjęcia wizerunku zgromadzili się w świątyni na Różańcu, by – trwając na modlitwie – oczekiwać na Matkę. Procesji, która wyruszyła na ulice Kutna, towarzyszył śpiew, a Maryję na ramiona wzięli przedstawiciele Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, siostry pasjonistki, delegacje matek, ojców, różnych grup parafialnych oraz róż różańcowych.

Po wprowadzeniu wizerunku do świątyni Madonnę powitał ks. Dominiak. – Witamy Cię, Maryjo, 45 dni przed drugą rocznicą konsekracji kościoła, kiedy oddaliśmy świątynię na wyłączną własność Bogu. Dziś oddajemy siebie na Twoją wyłączność! – mówił proboszcz.

Jego słowa potwierdzili w powitaniu także przedstawiciele rodzin, którzy zawierzyli wspólnotę i wszystkie rodziny słowami: „Tous Tuus – cały Twój, Maryjo”, a także młodzież i dzieci.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne