Piękno liturgii i piękno folkloru

4 CZERWCA 2015
admin

Wzorem lat ubiegłych Boże Ciało w Łowiczu rozpoczęło się w katedrze od Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Andrzej F. Dziuba. W Eucharystii uczestniczyli także bp Józef Zawitkowski i kilkunastu kapłanów. W homilii ordynariusz, odnosząc się do czytań, podkreślił, że liturgia przywołuje dwa wydarzenia dotyczące przymierza Boga z człowiekiem – jedno ze Starego, drugie z Nowego Testamentu.

– Stare przymierze, zawarte na Górze Synaj, mówi o Bogu, który zatroskany o człowieka nie poprzestaje na spektakularnych znakach, jak przejście przez Morze Czerwone, jak plagi egipskie, woda na pustyni. To wszystko za mało. Bóg chce związać się jeszcze mocniej ze swoim ludem. I to zostaje podkreślone znakiem krwi. Jest to znak więzi. Ale jest też drugie przymierze zawarte już nie we krwi zwierząt, a we krwi Chrystusa, która staje się znakiem nowego przymierza. To drugie, nowe przymierze, jest braniem Ciała Chrystusa i piciem Jego Krwi. To przymierze, w którym dawcą krwi jest sam Chrystus. Te dwa przymierza mają być dziś dopełnione przez każdego z nas na miarę naszej wiary – mówił biskup ordynariusz.

Po Eucharystii do czterech ołtarzy w obrębie Starego Rynku ruszyła procesja eucharystyczna. Pierwszy ołtarz został przygotowany przez wioskę Klewków II, drugi – przez Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości, trzeci przygotowali ojcowie pijarzy, a czwarty, przy którym kazanie wygłosił bp Dziuba, zbudowały parafia katedralna i wspólnota neokatechumenatu. Przy każdym z czterech ołtarzy czytana była Ewangelia nie tylko w języku polskim, ale także w jednym z obcych – angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim.

4 sierpnia 2014 roku procesja Bożego Ciała w Łowiczu została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne