Peregrynacja relikwii św. Wiktorii

6 LISTOPADA 2015
admin

Duży srebrny relikwiarz św. Wiktorii w postaci trumienki (tumba) co
roku nawiedza łowickie kościoły. Peregrynacja odbywa się zawsze przed 11
listopada, gdy przypada uroczystość ku czci św. Wiktorii – patronki
miasta i diecezji łowickiej.

Relikwie przybywają do świątyń w godzinach popołudniowych. Zazwyczaj
sprawowana jest przy nich Msza św. Organizowane są również czuwania
modlitewne. Osłonięty szkłem akrylowym relikwiarz można dotknąć.
Pozostaje w danym kościele lub kaplicy do następnego popołudnia, do
czasu, gdy zgłosi się po nie delegacja z kolejnej parafii lub wspólnoty.

W tym roku relikwiarz rozpocznie swą wędrówkę od kościoła oo.
pijarów. Zakończy tradycyjnie w świątyni parafii Świętego Ducha. Skąd 11
listopada w procesji ulicami Łowicza zostanie przeniesiony do bazyliki
katedralnej.

Plan peregrynacji

  • 4/5 listopada – kościół oo. pijarów
  • 5/6 listopada – kościół ss. bernardynek
  • 6/7 listopada – kaplica Wyższego Seminarium Duchownego
  • 7/8 listopada – kościół parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  • 8/9 listopada – kościół parafii Chrystusa Dobrego Pasterza
  • 9/10 listopada – kościół parafii Świętego Ducha

Więcej o peregrynacji w specjalnym serwisie internetowym o św. Wiktorii na stronie „Gościa Łowickiego”.

Podobne