Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pleckiej Dąbrowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Pierwotnie wieś Plecka Dąbrowa przynależała do parafii Bąków. Przed 1440 r. miejscowy dziedzic wybudował tu kościół i spowodował, że arcybiskup metropolita gnieźnieński Wincenty Kot, prymas Polski, 7 VI 1440 r. erygował przy nim parafię. Początkowo jej uposażenie było zapewne skromne, bowiem w 1447 r. wspomniany arcybiskup chcąc powiększyć dochody plebańskie, za zgodą Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, ustąpił miejscowemu kościołowi wieczyście dziesięciny swego stołu w Chochołowie i Kamieńcu, położonych w parafii Żychlin. Na tyle poprawiło to stan materialny parafii, informuje Liber beneficiorum Jana Łaskiego, że na początku XVI w. przy drewnianym kościele oprócz proboszcza pracował wikariusz i sługa kościelny, obaj utrzymywani z plebańskiego stołu. obecny kościół ufundował w 1778 r. miejscowy dziedzic, kasztelan kruszwicki Józef Głębocki. W latach 1868-1870 został on starannie odnowiony i ozdobiony. W 1935 r. przeprowadzono remont konstrukcji dachu. W 2000 r., głównie dzięki wsparciu parafian, osób prywatnych oraz wielu firm i instytucji, przeprowadzono kompleksowy remont drewnianej świątyni. Odnowiony kościół poświęcił 4 XII 2000 r. biskup łowicki Alojzy Orszulik SAC.

Jest to drewniany kościół modrzewiowy o konstrukcji zrębowej, przykryty dwuspadowym dachem krytym gontem, z hełmem nad kruchtą. Na dachu znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Świątynia jest orientowana, jednonawowa, o węższym i niższym prezbiterium, zbudowanym na planie prostokąta. Do kościoła przylega murowana zakrystia. W ołtarzu głównym znajduje się najstarszy zabytek, późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z początku XV w., zasłaniana obrazem św. Józefa z drugiej połowy XVIII w. W dwóch ołtarzach bocznych znajdują się obrazy z przełomu XVIII i XIX w., przed stawiające: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny oraz św. Barbarę. Uwagę zwracają także chrzcielnica i kropielnica z XVIII w., ambona, stacje Drogi Krzyżowej z końca XIX w., neobarokowy krzyż z XIX w., neogotycka monstrancja z końca XIX w. i neobarokowy kielich z 1885 r. Przed wejściem do świątyni stoi czworoboczna, drewniana dzwonnica, pochodząca z XVIII w.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski