Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubochni

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Lubochnia od niepamiętnych czasów stanowiła własność królewską i książęcą. Tradycja przypisuje fundację parafii i kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1111 królowi Bolesławowi Krzywoustemu. Drugi kościół, drewniany, również pod tym samym tytułem, wzniósł prawdopodobnie ówczesny starosta rawski w roku 1598. Księgi parafialne zanotowały fakt, iż w Lubochni istniały cztery kościoły. Po roku 1788 na terenie parafii znajdował się kościół filialny pw. św. Anny we wsi Małecz, gdzie wcześniej istniała rozwiązana parafia. Tamtejszy modrzewiowy kościół na przełomie XVIII i XIX w. został całkowicie opuszczony. W 1861 r. stały już tylko resztki jego murów i dwa sarkofagi, które przewieziono do lubocheńskiego kościoła i wmurowano w ścianę dawnej zakrystii.

Obecny kościół został zbudowany w latach 1914-1920 według projektu arch. Józefa Dziekońskiego, przy współudziale inż. Zdzisława Męczyńskiego. Kamień węgielny poświęcono 25 V 1914 r. Po ośmiu latach konsekracji świątyni dokonał biskup sufragan warszawski Stanisław Gall i dedykował ją św. Michałowi Archaniołowi. Murowana bryła kościoła łączy w sobie dwie epoki: południowa strona posiada elementy późnorenesansowe (zakrystia bowiem pochodzi z prze łomu XVI/XVII w.), reszta świątyni zbudowana jest w stylu neobarokowym.

W świątyni znajdują się trzy ołtarze. Ołtarz główny ofiarowany został Matce Bożej Częstochowskiej. obraz zasuwany jest wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Po bokach masywnych kolumn stoją figury świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ołtarze boczne poświęcono Matce Bożej Różańcowej oraz św. Michałowi Archaniołowi. Oba z drugiej połowy XIX w., przeniesione z poprzedniego kościoła, wykonane zostały w stylu eklektycznym. Na terenie parafii, we wsi Nowy Glinnik, znajduje się kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, poświęcona przez biskupa łowickiego Alojzego Orszulika 19 V 1991 r. Ołtarz główny wykonany jest z drzewa, w formie płaskorzeźby i ukazuje scenę Ukrzyżowania Pana Jezusa.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski