Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu Łowicz-Katedra w diecezji łowickiej.
Powstała w XII wieku i jest najstarszą w mieście. Obecna barokowa świątynia pochodzi z XVII wieku, konsekrowana 14 października 1668. Od 25 września 1433 roku kościół parafialny był kolegiatą. 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae Populus kolegiata została podniesiona do godności katedry. Podczas VII pielgrzymki do ojczyzny odwiedzając Łowicz, papież Jan Paweł II, 14 czerwca 1999 roku, nadał jej tytuł bazyliki mniejszej. Świątynia mieści się w centrum miasta przy Starym Rynku.
Pierwotnie w tym miejscu stał kościół drewniany fundowany w 1100 prawdopodobnie przez księcia Władysława Hermana. Nową świątynię zbudowano w stylu gotyckim. 25 kwietnia 1433 podniesiona do godności kolegiaty przez abpa Wojciecha Jastrzębca. Wówczas powstała też kapituła kolegiacka, a u jej boku powołano pierwszą w kraju kolonię Akademii Krakowskiej. W 1625 prymas Henryk Firlej rozpoczął przebudowę kolegiaty w stylu barokowym. Umieszczono wówczas w świątyni relikwie św. Wiktorii, ofiarowane przez papieża Urbana VIII. Głowa świętej przechowywana jest w złotym relikwiarzu autorstwa Jana Szeflera. Dzieło Firleja kontynuował prymas Maciej Łubieński. Nowa świątynia została rekonsekrowana i rededykowana 14 października 1668 przez prymasa Mikołaja Prażmowskiego. Autorami koncepcji architektonicznej byli Tomasz i Andrzej Poncino. Od 1719 czczony jest tutaj obraz Matki Boskiej Łowickiej, przedstawionej w typie Matki Boskiej Śnieżnej (Salus Populi Romani), autorstwa poznańskiego malarza Adama Swacha, ukoronowany 5 października 2002. Świątynia uległa poważnym zniszczeniom w czasie bitwy nad Bzurą w 1939. Po wojnie restaurowana.