Świętej Trójcy w Strzelcach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Historia Strzelec sięga średniowiecza. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że już w 1383 r. został wybudowany w Strzelcach, z fundacji Księcia Mazowieckiego Siemowita IV, kościół murowany, kryty dachówką. W 1389 r. biskup poznański Dobrogost nadał temuż kościołowi odpusty, wsie i dziesięciny. W 1603 r., gdy parafię wizytował biskup poznański Wawrzyniec Goślicki, kościół pw. Świętej Trójcy był murowany (prawdopodobnie ten sam), w dobrym stanie, kryty dachówką. Przy kościele istniała szkoła parafialna, z rektorem i kantorem. Nie przetrwał on jednak do czasów współczesnych. Na początku XX w., z inicjatywy ks. proboszcza Jana Sobolewskiego, rozpoczęto budowę nowej świątyni (już trzeciej), według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. 27 VIII 1911 r. ks. Aleksander Kakowski wmurował kamień węgielny, a 8 VI 1917 r., już jako arcybiskup metropolita warszawski, dokonał jego konsekracji. W czasie wojny niemieccy okupanci zamienili kościół na magazyn i planowali jego rozbiórkę. Po wojnie, jako wotum wdzięczności za ocalenie kościoła dedykowano Najświętszej Maryi Pannie kaplicę przy prezbiterium, którą 24 VI 1951 r. poświęcił ks. dziekan Bronisław Pągowski.

Ta neogotycka świątynia, wzniesiona na niewielkim sztucznym wzniesieniu, tworzy jedną całość z czworoboczną, neoromańską dzwonnicą. Bryła kościoła podparta jest ceglanymi przyporami. Transept, wieża i prezbiterium kościoła zdobione są blendami, umieszczonymi pod gzymsami, a szczyty świątyni wieńczą pseudogotyckie schodkowe sterczyny przyozdobione krzyżami. Kościół posiada trzy nawy; środkową od naw bocznych oddzielają arkady wsparte na filarach. Na osi nawy głównej znajdują się strzeliste neogotyckie okna z witrażami. W skrajnych ścianach naw bocznych znajdują się okna w kształcie rozet. W absydzie prezbiterium stoi ołtarz z obrazem Świętej Trójcy z 1855 r., autorstwa Andrzeja Dąbrowskiego. W wyposażeniu świątyni na szczególną uwagę zasługują dwie kamienne kropielnice z 1883 r. oraz drewniana ambona z 1923 r. Są tu również 21-głosowe koncertowe organy niemieckie z 1929 r., umieszczone na chórze w 1945 r.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski