Świętej Rodziny w Jaktorowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Do 1932 r. Jaktorów należał do parafii Grodzisk Mazowiecki. Projekt powstania parafii w Jaktorowie zainicjował hrabia Jakub Potocki, który ofiarował ziemię pod budowę kościoła. Inicjatywę powstania parafii wsparli proboszczowie grodziscy: ks. dziekan Marian Tokarzewski i ks. Stanisław Jóźwiak. W 1929 r. powstał komitet budowy kościoła, który w latach 1929-1932 pokierował jego budową według projektu arch. Stefana Szyllera. 9 IX 1932 r. arcybiskup metropolita warszawski Aleksander kard. Kakowski erygował przy nowo wybudowanym kościele parafię pw. Świętej Rodziny. Konsekracja świątyni nastąpiła dopiero czterdzieści lat później, a dokonał jej arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, w maju 1974 r. Podczas budowy świątyni zamysł architekta został zrealizowany tylko częściowo. Powstała budowla dwunawowa, orientowana, utrzymana w stylu polskiego renesansu i baroku. W 2001 r. proboszcz, ks. prał. Jerzy Bors, przystąpił do rozbudowy kościoła, mającej na celu realizację rozwiniętego projektu Szyllera.

Po rozbudowie, której projektantem był arch. Szczepan Trzeciak, jest to świątynia trzynawowa z wieżą i dwoma zakrystiami. Wystrój prezbiterium tworzą wiszący na ścianie obraz Świętej Rodziny oraz leżące w jednej osi: miejsce przewodniczenia liturgii, ambonka i ołtarz. W prawej nawie bocznej znajduje się namalowany przez Kunegundę Ligoń obraz Matki Bożej Częstochowskiej i kamienna chrzcielnica, zaś w lewej – obraz Miłosierdzia Bożego i bogato zdobione tabernakulum. Warte uwagi są również witraże według pomysłu Kiko Arguello. Pod chórem wisi duży krzyż, rzeźbiony w drzewie, z Chrystusem Królem i obraz patrona świątyni – św. Stanisława. Nad kruchtą znajduje się chór z 22-głosowymi organami wykonanymi przez firmę Mollina. Mozaiki Drogi Krzyżowej oraz obrazy Świętej Rodziny, Miłosierdzia Bożego i św. Stanisława są autorstwa Mateusza Rokickiego.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski