św. Wojciecha w Głogowcu

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Historia kościoła
Głogowiec, o którym pierwsze wzmianki historyczne pojawiły się w średniowieczu, leżący nieopodal traktu drogowego łączącego Kutno z Lubieniem na Kujawach, wyróżnia się rzadkim przykładem sakralnej architektury gotycko-renesansowej.
Z historii kościoła
Sanktuarium istnieje od 1434r. Murowany kościół został wybudowany w 1560r. przez Pawła z Głogowskich, poprzedzał go kościół drewniany wybudowany przez Jana z Głogowskich  (początek XIV w.)
Jan Głogowski został utrwalony w pięknej nagrobnej rzeźbie dłuta samego mistrza Jana z Pizy.
W okresie powstania styczniowego oddział Kozaków rozgromił w pobliżu kościoła grupę powstańców. Miejscowy proboszcz ks. Józef  Siekierzyński za wspieranie powstania został skazany na 37 lat Syberii. Po odbyciu kary najpierw zwolniony z zesłania, później wykonywał posługę kapłańską w Tworkach k Pruszkowa. Następnie powrócił do Głogowca, przywożąc ze sobą złoty kielich jako wotum od Sybiraków. Zmarł w Głogowcu 31 grudnia 1912 r.
W 1926r. do Głogowca przybył prezydent Ignacy Mościcki.
W latach 1934-40 odbywały się zloty Akcji Katolickiej, spotkania młodzieży organizowane przez ks. Czesława Korzeniowskiego. W 1940 r. władze okupacyjne aresztowały ks. Korzeniowskiego, który zginął w Dachau w opinii świętości. Po aresztowaniu ks. Korzeniowskiego kościół w Głogowcu  został zamieniony na czas wojny na  magazyn.
W 1939r. ( 8-14. IX ) Generał Tadeusz Kutrzeba przebywał ze swoim sztabem wojskowym w Głogowcu na plebani i  w pałacu dworskim, skąd dowodził w tym czasie bitwą nad Bzurą połączoną Armią Poznań – Pomorze.
Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 14 września 1975 roku dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Głogowieckiej. Koronę ofiarował papież Paweł VI.
w latach (1981- 1998) kustoszem Sankturarium był ks. Marian Lipski, kapelan podziemnej Solidarności, wielki patriota.
W kwietniu 1983 roku Mszę świętą oprawił ksiądz Jerzy Popiełuszko.
7 kwietnia 1985 roku siedmiosobowa grupa członków NSZZ „Solidarność” i Konfedearacji Polski Niepodległej rozpoczeła rotacyjny protest głodowy przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach PRL wieźniów politycznych.
4 września 1997 w Głogowcu przebywał Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski
7 września 1997 wizytę złożył prezydent Lech Wałęsa
14 września 2005 odbyły się uroczyste obchody XXX rocznicy koronacji Cudownego Obrazu z udziałem ks. kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski