św. Wojciecha w Dąbrowicach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia w tym zamożnym mieście królewskim (w okresie staropolskim) erygowana została w końcu XIV lub na początku XV w. W 1618 r. mieszczanie ufundowali tutaj także prepozyturę szpitalną z kościołem pw. Świętego Ducha i własnym prebendarzem, która przetrwała prawdopodobne do 1840 r. Obecny kościół parafialny, wzniesiony na miejscu
poprzedniego, zbudowany został w 1834 r. staraniem miejscowego proboszcza ks. Michała Kurowskiego, kanonika katedralnego kujawskiego. Konsekrował go w 1842 r. biskup sufragan kujawsko-kaliski Józef Joachim Goldtman (późniejszy biskup sandomierski).

Początkowo pokryty był dachówką, jednak w 1867 zamieniono ją na blachę. W 1946 r., po zniszczeniach wojennych, przeprowadzono jego restaurację. Dzisiaj możemy go oglądać jako neogotycki, trójnawowy, na planie prostokąta, z prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą zwróconą ku zachodowi. Opiętą przyporami bryłę pokrywa dwuspadowy dach, nad którym wznosi się usytuowana nad ścianą frontową czworoboczna wieża z kruchtą w przyziemiu. Wyposażenie wnętrza pochodzi z kolejnych stuleci – od XVI do XIX. W absydzie prezbiterium stoi wielki ołtarz z rzeźbą Chrystusa na krzyżu. Kościół posiada cztery ołtarze boczne, poświęcone św. Annie, Matce Bożej Częstochowskiej, św. Franciszkowi i Chrystusowi Miłosiernemu.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski