św. Wojciecha w Białej Rawskiej

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Rys historyczny: Biała Rawska już w X w. wraz ze swoją kaplicą pw. św. Anny była głównym ośrodkiem misyjnym Mazowsza. Na początku XI w. patronem kościoła został św. Wojciech. Parafię erygowano dopiero w XIV w. Budowę obecnego kościoła w stylu gotyckim pw. św. Wojciecha rozpoczął biskup chełmski Mikołaj Kościelecki. Po jego śmierci, w 1518 r., biskup płocki Jakub Buczacki doprowadził do ukończenia prac i wyposażył kościół. W tym okresie powstało istniejące do dzisiaj prezbiterium oraz zakrystia. W czasie wizytacji bp. W. Goślickiego, w 1603 r., murowany kościół był w stanie opłakanym, aż wreszcie spłonął od uderzenia pioruna w 1712 r., po czym został odbudowany w stylu barokowym z inicjatywy biskupa poznańskiego Antoniego Onufrego Okęckiego. Prawdopodobnie wtedy zbudowano istniejącą do dzisiaj nawę główną. Około 1846 r. dobudowano neogotycką fasadę, a w 1932 r. zbudowano dzwonnicę.

Obecny kościół, jednonawowy, stoi na miejscu starszego, drewnianego kościoła, wzmiankowanego w XIII w., a istniejącego już może nawet w XII w. Wewnątrz kościoła znajduje się m.in. barokowa, bogato zdobiona ambona w kształcie łodzi żaglowej, siedemnastowieczna chrzcielnica (z piętnastowieczną misą) oraz organy pochodzące z XIX w. Na ścianach znajdują się malowidła wykonane technikami al fresco i al secco. W kościele św. Wojciecha znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Miłosiernej, który miałby być ufundowany przez królową Bonę. Wizerunek ten, nieznanego autorstwa, namalowany jest na drewnie.

W rzeczywistości obraz Matki Bożej Miłosiernej pojawił się w Białej Rawskiej pomiędzy rokiem 1673 a 1717. Wzmiankowany jest podczas wizytacji bp. Adama Rostkowskiego jako fundacja Franciszki Wolskiej, dziedziczki Chrząszczewa. Obraz ten, za zgodą Stolicy Apostolskiej, ukoronowany został w dniu 12 VI 2000 r. przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńsko-warszawskiego Józefa kard. Glempa, prymasa Polski. Kościół jest zjednoczony „szczególną więzią duchową” z Papieską Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie. Z tego tytułu w określone dni można tu uzyskać odpust zupełny, nadany na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 VII 2009 r.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski