św. Tomasza Apostoła w Kamionie Skierniewickim

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, erygował parafię 19 X 1952 r. i skierował do pracy duszpasterskiej ks. Tomasza Krawczyka. Ówczesne władze komunistyczne nieustannie przeszkadzały w organizowaniu parafii w Kamionie, dlatego ks. T. Krawczyk po zaledwie kilku miesiącach musiał opuścić to miejsce. Dopiero pięć lat później mianowano na pierwszego proboszcza ks. dr. Ryszarda Łapińskiego, który przybył do Kamiona 5 V 1957 r. Zaczął od znalezienia miejsca na tymczasową kaplicę, jednak wybrany budynek państwa Rudnickich już po kilku dniach okazał się za mały. Postanowiono więc przerobić wiejską świetlicę (remizę strażacką); wyremontowano ją, dobudowano wieżę. Życie duchowe pogłębiało się szybko. Arcybiskup metropolita warszawsko-gnieźnieński Stefan kard. Wyszyński poświęcił kaplicę 8 IX 1957 r. Rok później podwyższono w niej sklepienie, dzięki czemu nabrała bardziej harmonijnego wyglądu i akustyki. Na budowę plebanii i nowej świątyni władze świeckie nie chciały się zgodzić. Parafia liczyła wówczas 1680 osób. Wydawało się, że liczba mieszkańców będzie dalej wzrastać, dlatego kolejny proboszcz, ks. Tadeusz Kraszewski, rozpoczął starania o wybudowanie nowego, większego kościoła.

Obecny kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej powstał w latach 1982-1993 według projektu Danuty Szafnickiej i Marka Mirskiego, dzięki wielkiemu wysiłkowi finansowemu parafian, a także znakomitej organizacji pracy ówczesnych proboszczów: ks. Tadeusza Kraszewskiego, ks. Ryszarda Pajdy oraz ks. Mariana Wnuka. Kościół został konsekrowany dnia 29 IX 2001 r. przez biskupa łowickiego Alojzego Orszulika SAC. Masywna bryła w kształcie rotundy z wieżą skrywa jednonawowe wnętrze. W niższym od korpusu prezbiterium, oddzielonym łukiem, znajduje się ołtarz główny poświęcony patronce kościoła. Sześć okien prezbiterium wypełniają witraże przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Po prawej stronie znajduje się kaplica św. Tomasza Apostoła, patrona parafii, która mieści konfesjonały. Po lewej stronie znajduje się kaplica służąca do odprawiania Mszy św. codziennych w okresie zimowym, a obok niej marmurowa chrzcielnica. W kościele umieszczono figury: św. Jadwigi, św. Wojciecha, św. Klary i św. Franciszka. Ściany nawy zdobią kolorowe stacje Drogi Krzyżowej. Tablica upamiętniająca ważne wydarzenia z życia parafii oraz portret pierwszego proboszcza, ks. dr. prał. Ryszarda Łapińskiego, znajduje się w kruchcie kościoła.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski