św. Stanisława Biskupa w Luszynie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia została erygowana prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. o pierwszym kościele wiadomo niewiele. Prawdopodobnie był drewniany i uległ zniszczeniu. W 1595 r. nowy kościół, stojący do dzisiaj, wzniósł Jan Modzelewski herbu Trzywdar, podczaszy łęczycki, uposażając go we wszelkie sprzęty i aparaty. Kościół ten był pw. św. Stanisława, biskupa. Miał trzy ołtarze, a w nich piękne, nowe obrazy (novae et elegantes w 1603 r.). W roku 1843 Franciszek Grabski, właściciel dóbr w Luszynie, sfinansował odrestaurowanie świątyni.

Jest to kościół murowany, składający się z prostokątnej nawy, zamkniętego pięciobocznie prezbiterium oraz kruchty na osi świątyni, nad którą wznosi się czworoboczna wieża z dwoma dzwonami. Wyposażony jest w trzy ołtarze architektoniczne, dwukondygnacyjne, ze zwieńczeniami. Dedykowany patronowi kościoła ołtarz główny jest polichromowany na biało, ze złoceniami. Mieści w sobie rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego, figury świętych: Stanisława i Wojciecha, a na drugiej kondygnacji obraz, przedstawiający męczeństwo św. Stanisława. Ołtarze boczne polichromowane są na kolor kości słoniowej, ze złoceniami. W prawym znajduje się obraz Matki Bożej Słuchającej z XVII w.; na zasuwie fotokopia tego obrazu, ozdobiona srebrnymi sukienkami, pierwotnie przynależącymi do oryginału. Na drugiej kondygnacji umieszczono obraz przedstawiający św. Katarzynę. Lewy ołtarz dedykowany jest św. Walentemu. Na drugiej kondygnacji jest obraz św. Rocha. W prezbiterium znajdują się dwie stalle z 1595 r. oraz nagrobek fundatora kościoła i jego małżonki.

Warte uwagi są organy z XVIII/XIX w., a także polichromowana na biało drewniana ambona i kamienna chrzcielnica wmurowana w ścianę świątyni, ozdobiona herbami rodzin związanych z Modzelewskimi.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski