św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Grabowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Pierwszy kościół w Grabowie, drewniany, wzniesiono ok. 1420 r. Parafia została erygowana przed 1436 r. przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego, prymasa Polski Wojciecha Jastrzębca, według tradycji najprawdopodobniej w roku 1420. Pierwszy kościół nie zachował się do dzisiaj. W1764 r. na jego miejsce ówczesny dziedzic M. Karśnicki wybudował drugi, również drewniany, dedykowany Wszystkim Świętym. Jednak wskutek zniszczenia w 1838 r. został on rozebrany. W latach 1835-1838 właściciele Grabowa – Kretkowscy – ufundowali nowy dom Boży pw. św. Stanisława biskupa, murowany, w stylu klasycystycznym. Konsekracji kościoła dokonał w 1840 r. biskup sufragan kujawsko-kaliski Józef Joachim Goldtmann.

Świątynia zwieńczona jest attykowym szczytem i kwadratową wieżą z ostrosłupowym dachem. Ołtarz główny jest barokowy. W jego górnej kondygnacji umieszczony jest obraz patrona parafii, św. Stanisława, z początku XIX w., natomiast w polu centralnym – obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. W stylu barokowym utrzymane są również organy. Ołtarze boczne: lewy z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i obrazem św. Anny na zasłonie oraz prawy – Jezusa Ukrzyżowanego, jak również ambona i chrzcielnica są w stylu klasycystycznym. W latach 2003-2006 dokonano gruntownego odnowienia świątyni.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski