św. Rocha w Boczkach Chełmońskich

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Od niepamiętnych czasów Boczki należały do parafii kolegiackiej w Łowiczu. Ponieważ miejscowa ludność miała do kościoła w Łowiczu kilka kilometrów, dlatego staraniem Kapituły Łowickiej (która od 1558 r. z nadania arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Mikołaja Dzierzgowskiego, prymasa Polski, była właścicielem wsi Boczki) i fundacji arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Władysława Łubieńskiego, prymasa Polski w latach 1760-1761, został tutaj wybudowany modrzewiowy kościółek-kaplica pw. św. Michała Archanioła i św. Rocha. Kapituła Łowicka przekazała z kolegiaty do tegoż kościoła ołtarz św. Rocha. Arcybiskup Władysław Łubieński dokonał jej poświęcenia 18 VII 1761 r. i zezwolił na jej otwarcie dla kultu publicznego. Odtąd przez dwieście lat pełnił on rolę kościoła filialnego parafii kolegiackiej w Łowiczu.

W roku 1893 został gruntownie odrestaurowany. Owa kaplica to drewniana, oszalowana na zewnątrz, orientowana, zbudowana na planie prostokąta budowla z dwuspadowym dachem. W południowej części znajduje się zakrystia. W zachodniej części kaplicy ścianą wydzielono kruchtę, nad którą mieści się nadwieszony chór. Nad oknem od południowego wschodu znajdują się snycerskie dekoracje późnobarokowe. Wewnątrz kaplicy wiszą ciekawe obrazy i rzeźby z XVIII w., np. obraz św. Walentego, dwa ludowe obrazy malowane na szkle (Chrystusa Króla i św. Katarzyny). Niezwykłe jest wyobrażenie Trójcy Świętej jako głowy o trzech twarzach – jest to jedyne tego typu dzieło w Polsce, unikatowe w skali światowej. 18 XII 1976 r. arcybiskup gnieźnieńsko-warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, erygował przy tymże kościółku parafię pw. św. Rocha, wydzielając ją z parafii kolegiackiej w Łowiczu. Z czasem, widząc potrzebę większego kościoła, wspólnota parafialna w latach 1985-1987 wybudowała nowy, większy, murowany kościół dedykując go również św. Rochowi.

Autorem projektu był inż. Aleksy Dworczyk. Konsekracji dokonał 9 IX 1987 r. arcybiskup gnieźnieńsko-warszawski Józef kard. Glemp, prymas Polski. Ołtarz i wystrój świątyni zaprojektował ks. Tadeusz Furtyna SDB, a wykonała Małgorzata Tomaszkiewicz. Ołtarz główny, przedstawiający Zmartwychwstanie Pańskie, wykonany jest w drzewie techniką intarsji. Na prawej ścianie prezbiterium znajduje się obraz św. Rozalii, przeniesiony z drewnianego kościółka. Kościół posiada kaplicę boczną dedykowaną Matce Bożej Częstochowskiej, z osobnym ołtarzem i obrazem patronki. W Boczkach, nazywanych Chełmońskimi, w roku 1849 urodził się znany malarz Józef Chełmoński, o czym przypomina pamiątkowy głaz, ustawiony nieopodal kościoła.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski