św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Rys historyczny: W 1353 r. książę mazowiecki Siemowit I wraz z żoną Eufemią sprowadził do Rawy Mazowieckiej Zakon Augustianów i ufundował dla niego drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nic więcej o nim nie wiadomo. Kościół spalił się z początkiem XVIII w., a wkrótce na jego miejsce został wybudowany nowy, także z drewna, lecz z murowanym prezbiterium. W latach 1790-1793 wzniesiono murowany kościół w stylu późnobarokowym, wielokrotnie później odnawiany. Kiedy ukazem z dnia 8 XI 1864 r. car Aleksander II zniósł istniejące w Królestwie Polskim klasztory, wkrótce do domu zakonnego wkroczyło wojsko, usuwając zakonników. Pozostawiono tylko przeora, o. Teodora Załuskiego, jako administratora kościoła. Po jego śmierci duszpasterstwo przy kościele przejęli księża diecezjalni, a w 1938 r. kościół wraz z budynkiem klasztornym otrzymali w posiadanie oo. Pasjoniści (Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa). Za ich staraniem arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, 15 XII 1980 r. erygował przy kościele parafię pw. św. Pawła od Krzyża, która do dnia dzisiejszego jest placówką duszpasterską prowadzoną przez nich przy dawnym kościele augustiańskim.

Świątynia jest późnobarokowa, orientowana, jednonawowa. Do prostokątnej nawy od wschodu przylega wielobocznie zamknięte prezbiterium, a od zachodu kwadratowy ryzalit z kruchtą w przyziemieniu i niską nadbudówką. Przy prezbiterium od północy są zakrystia i kruchta z oratorium na piętrze. Wnętrze świątyni przykrywa sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach, kruchtę zachodnią – krzyżowe, a zakrystię – kolebkowe z lunetami. W barokowym ołtarzu głównym z drugiej połowy XVIII w. umieszczony jest słynący łaskami siedemnastowieczny obraz Matki Bożej Pocieszenia, zasłaniany obrazem św. Grzegorza Wielkiego, papieża, z przełomu XVIII i XIX w. Dwa późnorenesansowe ołtarze boczne z pierwszej połowy XVII w. poświęcone są Matce Bożej Częstochowskiej i św. Annie. W kościele znajdują się: późnogotycka rzeźba Piety z XVI w., drewniane konfesjonały w stylu włoskiego baroku, późnobarokowa ambona z drugiej połowy XVIII w., obrazy św. Moniki i Przemienienia Pańskiego z przełomu XVIII i XIX w. Okna wypełnia dziewięć witraży, wykonanych przez Marię Suwalską z Łodzi. Na chórze są 16-głosowe organy z 1947 r.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski