św. Mikołaja Biskupa w Żdżarach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Pierwsze wzmianki dotyczące parafii erygowanej w XVI w. odnaleźć można w aktach Kapituły Poznańskiej z 1529 r. W 1600 r Maciej Leniek, kasztelan dorpacki, starosta rygski i nowogrodzki, właściciel Żdżar, na miejsce starego kościoła wybudował nowy, drewniany, pw. św. Anny i św. Mikołaja biskupa. Przy kościele fundator wystawił także szkołę oraz mieszkania dla kilku księży. Hojnie uposażywszy kościół, za zgodą biskupa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego wcielił go do klasztoru Kanoników Regularnych św. Augustyna w Mstowie, którzy odtąd sprawowali przy nim duszpasterstwo. Po 70 latach, na tym samym miejscu, po rozebraniu w 1758 r. starego kościoła zbudowano kolejny. Tym razem ufundował go w 1760 r. kanonik regularny laterański Stanisław Koźbiałowicz. Konsekracji świątyni dokonał w 1764 r. biskup sufragan gnieźnieński Ignacy Augustyn Kozierowski. W 1850 r. na miejscu drewnianego kościoła z fundacji Józefa Morawskiego, dziadka bł. Marii Franciszki Siedliskiej, została ufundowana obecna, murowana, orientowana budowla.

Jednonawową świątynię z płaskimi stropami zamyka węższe, prostokątne prezbiterium, przy którym od strony północnej znajduje się zakrystia i czworoboczna wieża. Na wewnętrznych i zewnętrznych ścianach odnajdujemy bogato zdobione pilastry zwieńczone gzymsami. W fasadzie znajduje się arkadowa wnęka z portalem i półkolistym oknem. Wnętrze kościoła kryje trzy klasycystyczne ołtarze z ok. 1850 r.: w głównym swoje miejsce znalazł podarowany przez króla Jana Kazimierza obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w sukienkach z XVIII w. oraz napis: „Królowo pokoju módl się za nami”. Jest on zasłaniany wizerunkiem św. Mikołaja biskupa, a nad nim usytuowano malowidło Boga ojca z otwartymi ramionami. Po lewej i prawej stronie prezbiterium wiszą wota wdzięczności. Ołtarze boczne poświęcone zostały św. Annie i św. Józefowi oraz bł. Marii Franciszce Siedliskiej i bł. o. Florianowi Stępniakowi. Do wyposażenia jasnej, przestronnej świątyni, do połowy otulonej boazerią, należy także: kamienna chrzcielnica, ambona, figura Pana Jezusa oraz 23-głosowe organy. Ściany zdobią obrazy: św. Maksymiliana Kolbego, Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II oraz miedziane stacje Męki Pańskiej.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski